Mūsų įmonė teikia statinių statybos techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus ir atliekame visas pagrindines statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas:

  • Organizuojame geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje;
  • Rūpinamės, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė dokumentacija;
  • Tikriname, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų;
  • Kontroliuojame statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų galiojimo terminus;
  • Kontroliuojame statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;
  • Tikriname, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė atitiktų reikalavimus;
  • Tikriname, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius;
  • Kontroliuojame, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;
  • Kartu su rangovu rengiame dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.